LipidCleanz với cơ chế tác động 2 chiều: Giảm tổng hợp mỡ ở gan, nhằm hạn chế mỡ vào máu; Tăng cường vận chuyễn mỡ từ máu vào mô, từ đó giảm mỡ trong máu. Đồng thời, tăng tiêu thụ mỡ ở mô, từ đó giúp giảm cân, hạ mỡ máu sau 3 tuần sử dụng sản phẩm.