Rối loạn lipid máu là tình trạng nồng độ cholesterol toàn phần, triglyceride, lipoprotein trọng lượng phân tử lượng thấp cao hơn. Vậy trường hợp người bị rối loạn lipid máu, uống thuốc gặp tác dụng phụ, dùng sản phẩm chứa cao lá sen có được không?