Gan nhiễm mỡ có nguy hiểm không vẫn là vấn đề băn khoăn của rất nhiều người hiện nay. Theo các chuyên gia, gan nhiễm mỡ không nguy hiểm nếu như bệnh đang ở giai đoạn đầu, tuy nhiên bạn cần can thiệp kịp thời, để tránh biến chứng xảy ra.