Gan nhiễm mỡ độ 1 được xem là giai đoạn nhẹ nhất của bệnh gan nhiễm mỡ. Với độ 1 bạn có thể dễ điều trị hơn rất nhiều và không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Tuy nhiên nếu không kiểm soát thường xuyên nó có thể chuyển sang giai đoạn 2 bất cứ lúc nào.