Gan nhiễm mỡ độ 2 là mức độ trung bình của bệnh, ở giai đoạn này, hàm lượng mỡ trong gan chiếm từ 10 - 20% khối lượng của gan. Nếu không chữa trị sớm bệnh có thể chuyển sang giai đoạn 3, lúc này việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.