Về bản chất, cả máu nhiễm mỡ và gan nhiễm mỡ đều là những rối loạn chuyển hóa. Hai bệnh này tuy được gọi khác nhau nhưng có nhiều liên quan về cơ chế gây bệnh, nguyên nhân và có những biện pháp chữa trị giống nhau.