Rối loạn chuyển hóa lipid máu là sự rối loạn chuyển hóa các thành phần mỡ máu như: Tăng LDL-cholesterol, tăng cholesterol toàn phần, giảm HDL-cholesterol, tăng triglyceride. Vậy rối loạn chuyển hóa lipid máu có cần dùng thuốc không?