Rối loạn lipid máu được chia thành 2 nguyên nhân là nguyên phát và thứ phát. Để biết biến chứng của rối loạn lipid máu nguyên phát và thứ phát nguy hiểm như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi tư vấn đến từ TS Nguyễn Thị Vân Anh qua nội dung video trên đây.