Bệnh rối loạn lipid máu thường diễn tiến âm thầm nên rất khó để nhận biết triệu chứng rối loạn lipid máu là gì. Thậm chí bệnh không gây ra bất kỳ triệu chứng nào và chỉ có xét nghiệm máu mới có thể phát hiện ra tình trạng này. Vậy phải làm sao?