Rối loạn lipid máu diễn ra âm thầm nhưng rất nguy hiểm. Bởi vậy, việc điều trị rối loạn lipid máu bằng thuốc kết hợp với việc thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học là rất quan trọng.