Rối loạn lipid máu gây nguy hiểm tính mạng. Vậy chúng ta cần phải thay đổi lối sống như thế nào để có thể ngăn ngừa biến chứng rối loạn lipid máu? Để có câu trả lời chi tiết nhất cho vấn đề này, hãy đón xem video sau!