Cholesterol cao là khi chỉ số cholesterol vượt quá mức độ cho phép. Theo một nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, ở Việt Nam, cứ 10 người thì có 3 người bị cholesterol cao. Vậy chỉ số này cao thế nào thì nguy hiểm?