Bình thường trong máu có tỉ lệ mỡ nhất định, được đánh giá bằng chỉ số xét nghiệm cholesterol, triglycerid... Nếu các chỉ số này vượt mức cho phép thì gọi là mỡ máu cao. Đây là bệnh lý khá phổ biến hiện nay, gây ra những vấn đề sức khỏe đáng lo ngại.