Rối loạn lipid máu là tình trạng tăng bất thường cholesterol, triglyceride trong máu hoặc giảm HDL-cholesterol. Tuy nhiên, nếu không tích cực điều trị, rối loạn lipid máu có thể để lại nhiều hậu quả nguy hiểm.