Người bị gan nhiễm mỡ độ 3 kèm cholesterol toàn phần 6.2 mmol/L, sau khi dùng Lipidcleanz hơn 1 năm đi xét nghiệm thấy gan nhiễm mỡ trở về độ 1, cholesterol 5.37, LDL 3.7, triglycerid 1.46 cao. Các chỉ số này cho thấy người bệnh đã về ngưỡng an toàn chưa?