Mỡ máu cao và tiểu đường là các bệnh lý chuyển hóa rất hay gặp hiện nay. Vậy trường hợp người bị mỡ máu cao, tiểu đường, kết hợp thuốc tây và sản phẩm chứa cao lá sen được không?