Bạn đang lo lắng người thừa cân và thích ăn thịt mỡ có nguy cơ bị rối loạn lipid máu không? Béo phì thật sự là mối nguy cơ, lo lắng lớn đối với sức khỏe, nếu không được kiểm soát đúng đắn. Vậy người thừa cân và thích ăn thịt mỡ có bị rối loạn lipid máu?