Mục tiêu điều trị rối loạn lipid máu là đưa các thông số lipid về giới hạn bình thường hoặc gần mức bình thường. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Đình Hiến qua nội dung video trên đây.