Ngoài cách điều trị theo Tây y thì chữa máu nhiễm mỡ bằng dân gian cũng là phương pháp vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên hiện nay, nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu về hiệu quả mà những biện pháp dân gian đem lại.