Rối loạn lipid máu là một trong các triệu chứng quan trọng của hội chứng chuyển hóa. Đây được xem căn bệnh của xã hội hiện đại khi mà đời sống ngày càng được nâng cao. Vậy, làm thế nào để khắc phục tình trạng này?