Rối loạn lipid máu được chia thành hai nguyên nhân nguyên phát và thứ phát. Vậy dựa theo sự phân loại này thì rối loạn lipid máu nguyên phát hay thứ phát có tính nguy hiểm và khó điều trị hơn? Đón xem video sau!