Rối loạn lipid máu và nguy cơ bệnh tim mạch là những vấn đề gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe. Vậy chúng ta cần phải làm gì để ngăn ngừa những yêu tố nguy cơ có thể xảy ra. Để có câu trả lời chính xác, mời bạn xem video sau: