Rối loạn mỡ máu thực chất chính là tình trạng mỡ máu cao, là căn bệnh do sự gia tăng đột biến của lượng mỡ trong máu được đánh giá bằng chỉ số cholesterol. Bệnh rối loạn mỡ máu có thể gây ra nhiều ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng cho sức khỏe con người.