Điều trị máu nhiễm mỡ là một quá trình lâu dài và cần có sự kiên trì. Theo đó, thời gian sử dụng thuốc với người bị máu nhiễm mỡ tùy thuộc vào việc bạn có đang mắc thêm căn bệnh nào khác không hoặc các chỉ số của bạn đang là bao nhiêu. Mời bạn xem video.