Nhắc đến máu nhiễm mỡ, chắc hẳn ai cũng biết đây là bệnh lý có liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy có một số người gầy hoặc có thói quen ăn chay cũng bị mỡ máu cao. Vậy, điều này được lý giải ra sao?