Rối loạn lipid máu có thể tiến triển âm thầm dẫn đến nhiều rủi ro. Chính những thói quen và lối sống không lành mạnh là nguyên nhân gây ra bệnh. Chính vì vậy, thay đổi lối sống sẽ có tác động tích cực giúp ngăn bệnh phát triển và gây biến chứng.