Bệnh máu nhiễm mỡ là tình trạng lượng mỡ trong máu vượt quá giới hạn được phép, tùy vào lượng mỡ vượt quá như thế nào mà quyết định đến mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe.Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời bạn theo dõi video sau!