Triglycerid là một thành phần có trong máu, vậy rối loạn mỡ máu triglycerid là gì? Và chỉ số triglycerid bao nhiêu là cao? Để hiểu rõ hơn về tình trạng rối loạn mỡ máu và các chỉ số liên quan, chúng ta hãy cùng lắng nghe PGS Nguyễn Văn Quýnh phân tích cụ t